Posts Tagged “viet”

MC VIET THAO- CBL (442)- HẢI CẢNG HARBOR SEAFOOD RESTAURANT in HOUSTON TEXAS- FEBRUARY 21, 2016.

By |

MC VIET THAO- CBL (442)- HẢI CẢNG HARBOR SEAFOOD RESTAURANT in HOUSTON TEXAS- FEBRUARY 21, 2016.

MC VIET THAO- CBL (442)- HẢI CẢNG HARBOR SEAFOOD RESTAURANT in HOUSTON TEXAS- FEBRUARY 21, 2016. CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 442 với Việt Thảo đã được thực hiện vào ngày 21 tháng 02 năm 2016 tại Hải Cảng Harbor Seafood Restaurant ở Houston Texas. Address: 11768 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072 Phone:(281) 564-4288. www.haicangrestaurant.net…

Read more »